Nagłówek
Nazwisko autora
Imię autora
Tytuł:
Katalog zawiera dane o zbiorach specjalnych Biblioteki Głównej Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie zgromadzonych w Gabinecie Plakatów i Gabinecie Rycin.

Zbiory Gabinetu Plakatów Biblioteki Głównej ASP w Krakowie tworzone są w oparciu o kolekcję plakatu z lat 1891-1904 zgromadzoną przez Jana Wdowiszewskiego, współpracownika dra Adriana Baranieckiego i jego następcę na stanowisku Dyrektora Muzeum Przemysłowo-Technicznego w Krakowie. Systematycznie powiększane zbiory liczą obecnie ponad 10 tys. egzemplarzy plakatów. Szczególną uwagę przy gromadzeniu zwracamy na prace zaprojektowane przez grafików krakowskich oraz plakaty dokumentujące wydarzenia kulturalne w Krakowie. W zbiorach Gabinetu Plakatów znajdują się prace niemal wszystkich czołowych twórców plakatu polskiego, poczynając od prac St. Wyspiańskiego, T. Axentowicza, K. Frycza, W. Weissa, T. Gronowskiego, poprzez twórców tzw. polskiej szkoły plakatu: J. Lenicy, H. Tomaszewskiego, W. Górkę, J. Mroszczaka, R. Cieślewicza, J. Młodozeńca, Wł. Świerzego, F. Starowieyskiego a także twórców współczesnego polskiego plakatu jak M. Górowski, Wł. Pluta, P. Kunce, P. Młodożeniec, L. Majewski, W. Wałkuski – aż po projektantów zupełnie młodych ale już uznanych jak K. Sowiński, J. Mrowczyk, S. Kubica, J. Skakun.

Gabinet Rycin Biblioteki Głównej ASP w Krakowie w znacznej części zawiera zbiory przejęte po dawnym gabinecie rycin, klisz i fotografii Biblioteki Muzeum Techniczno-Przemysłowego. Trzon zbioru stanowi kolekcja Heleny Dąbczańskiej, składa się na nią kilka tysięcy dawnych grafik różnych szkół europejskich, pozyskana w 1920 roku. Zbiór ten uzupełnia kolekcja około 2 tys. grafik studentów krakowskiej ASP z lat trzydziestych oraz znacznie mniejsza kolekcja krakowskiej grafiki autorskiej z XX wieku. Kolekcja okładek książek i czasopism z końca XIX i pierwszej połowy XX wieku liczy około 1500 obiektów, obejmuje prace m.in.: J. Mehoffera, J. Bukowskiego, F. Ruszczyca, L. Wyczółkowskiego, W. Borowskiego, T. Gronowskiego i Wł. Strzemińskiego. Na zbiory Gabinetu Rycin składają się również: zespół druków akcydensowych; zbiór kilkuset ekslibrisów; kolekcja kilkuset wyklejek artystycznych, w tym prace B. Lenarta i jego uczniów. Zbiory fotograficzne liczą około 5 tys. pozycji, w ich skład wchodzi m.in.: niewielka część posiadanej niegdyś kolekcji klisz z atelier I. Kriegera; depozyt Stowarzyszenia Polska Sztuka Stosowana: ok. 500 fotografii dotyczących działalności artystycznej założycieli grupy, zdjęcia ukazujące dokumentowane przez nich budowle i zabytki, fotografie przedstawiające dokonania Polskiej Sztuki Stosowanej (ok. 130 zdjęć mebli projektu m.in.: St. Wyspiańskiego, J. Czajkowskiego, K. Tichego); dokumentacja fotograficzna wystaw: Architektury i Wnętrz w Otoczeniu Ogrodowym z 1912 r., Międzynarodowej Wystawy Sztuki Dekoracyjnej w Paryżu w 1925 roku; kolekcja fotografii starego Krakowa m.in.: I. Kriegera, St. Muchy, St. Kolowcy; stare fotografie miast oraz miejscowości polskich; reprodukcje dzieł sztuki.
Dział:

Na zlecenie: Biblioteka Główna Akademii Sztuk Pięknych im. Jana Matejki w Krakowie, projekt graficzny: Paweł Pacyna, kod: Grzegorz Midura

Opracowanie merytoryczne katalogu: Krystyna Szczur, Monika Walczak-Prystaj

Wszelkie prawa zastrzeżone!